۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

آرشیو : نهج البلاغه

نگاهى به نظارت و کنترل در آموزه هاى نهج البلاغه
نگاهى به نظارت و کنترل در آموزه هاى نهج البلاغه

نگاهى به نظارت و کنترل در آموزه هاى نهج البلاغه

نظارت و کنترل در امر مدیریت و اِعمال آن در هر سازمان و تشکیلات و نیز در سطح گسترده تر، در هر حکومتى اجتناب ناپذیر است. اگر در تشکیلاتى نظارت و کنترل صورت نپذیرد، دچار هرج و مرج مى شود و به اهداف از پیش تعیین شده خویش دست نخواهد یافت. مقاله حاضر با رویکردى دینى و با استفاده از سیره و گفتار حضرت على(علیه السلام) و نوع نگرش آن بزرگوار به امر خطیر نظارت، و هدف از آن مى پردازد.